Lead - co to jestBiznes i finanse 

Lead – co to jest

Klienci to klucz do rozwoju każdej firmy. I to bez względu, czy jest to małe, rodzinne przedsiębiorstwo czy też ogromny koncern mający swoje filie w wielu krajach. Bowiem wszystkie tego rodzaju podmioty nastawione są na zaprezentowanie swojej oferty oraz późniejszą sprzedaż produktów i usług, co bezpośrednio przekłada się na uzyskanie finansowych zysków. Zasadniczym celem staje się więc dotarcie do jak największej rzeczy klientów. To właśnie klienci stanowią fundament sukcesu sprzedażowego, są przy tym determinantą rozwoju oraz szansą na ukształtowanie odpowiedniej pozycji na rynku, w którym aż roi się od konkurencji. Pierwszym krokiem jaki należy uczynić jest opracowanie strategii pozwalającej skutecznie dotrzeć do odbiorców. W języku marketingowym określani są mianem lead’a. Sprawdź jakie jest dokładne znaczenie tej definicji!

Czym jest lead?

Pojęcie lead bardzo często występuje z przymiotnikiem sprzedażowy, przez co w języku angielskim używane jest również określenie sales leads. Kluczowe jest jednak pytanie dotyczące tego kogo lub co można nazwać lead’em? Odpowiedzi na to pytanie należy się doszukiwać w marketingu internetowym, bowiem to właśnie z tej dziedziny pochodzi to wyrażenie. Najprościej rzecz ujmując lead jest to odbiorca, do którego kierowana jest oferta sprzedażowa danej firmy. Jest to więc podmiot, który może być potencjalnie zainteresowany zakupem konkretnego produktu lub skorzystaniem z zaprezentowanej mu usługi.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby lead’em była zarówno osoba fizyczna, czyli konsument, jak również inna firma lub przedsiębiorstwo. W skład lead’a wchodzą jednak nie tylko informacje kontaktowe do potencjalnego klienta, ale również cały szereg działań jakie wykonuje on w kontekście procesu sprzedażowego.

Jak pozyskać lead’y?

Celem każdej firmy jest zdobycie jak największej ilości lead’ów. Można to osiągnąć na co najmniej kilka sposobów, zwłaszcza poprzez realizowanie profesjonalnych kampanii czy też używając różnych narzędzi marketingowych. Pozyskiwaniem nowych lead’ów zajmują się również wyspecjalizowane w tym celu firmy, które za pomocą swego rodzaju zapytań ofertowych zbierają, weryfikują oraz gromadzą informacje o klientach i przekazują je zainteresowanym podmiotom. Jednak najczęściej w marketingu internetowym lead’em staje się użytkownik, który odwiedzając firmowy portal dobrowolnie pozostawia na nim swoje dane, wyrażając w taki sposób chęć kontaktu z tym podmiotem. Takie przekazanie danych jest możliwe na przykład dzięki uzupełnieniu formularza kontaktowego online.

Z punktu widzenia marketingowców najbardziej pożądane jest zdobycie danych takich jak: imię i i nazwisko użytkownika, numer jego telefonu, czy też adres mailowy. Sam proces pozyskiwania lead’ów określa się często mianem lead generation. Działając w taki sposób dąży się do zdobycia danych konsumentów, którzy w przyszłości mogą stać się naszymi klientami. Przekazanie informacji na swój temat przez potencjalnego klienta to swego rodzaju otwarcie drzwi z jego strony. To znak dla działu marketingu danej firmy, aby zwrócić się do tego odbiorcy z ofertą i dostosować do niego konkretne działania promocyjne, które przemienią jego początkowe zainteresowanie w dokonanie zakupu.

Gdzie występują leady?

Jednocześnie warto jest zauważyć w jakich sytuacjach można mówić, że klient pozostawił swojego lead’a. Jedna z takich sytuacjach jest widoczna chociażby w przypadku sklepów internetowych. Dochodzi do niej, gdy osoba, która zapoznaje się z ofertą dodaje jakiś produkt do koszyka, jednak nie finalizuje swojego zakupu. Innym sposobem może być wpisanie do formularza swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywanie newlettera, który jest popularną metodą podtrzymywania stałego kontaktu z klientami. W postaci elektronicznej klient może pozostawić informacje o sobie także poprzez: zapisanie się na kurs lub szkolenie, wysłania do firmy wiadomości z prośbą o przedstawienie mu oferty, jak również pobranie materiałów, które przedsiębiorstwo udostępnia na swojej stronie.

Co nie jest lead’em?

Jednak dobrze jest pamiętać o tym, że samo wskazanie co lub to jest lead’em nie jest wystarczające. Równie ważne jest zwrócenie uwagi na podmioty, które nie mogą być określane mianem lead’a. Traktowanie wszystkich docierających do nas danych o klientach jako lead’y jest działaniem niewłaściwym, które często może prowadzić do dużej ilości nieporozumień. Dlatego też analiza potencjalnych klientów powinna być analizowana w kontekście przyjętego przez firmę typu biznesowego oraz realizowanego modelu sprzedaży. Przy okazji, dobrze jest pamiętać, że lead’em nie zawsze jest: każda osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie, użytkownik odwiedzający firmową stronę internetową, czy też kontakt kupiony przez dział marketingu. Pokazuje to, że ważnym aspektem procesu generowania lead’ów musi być weryfikacja wiarygodności zdobytych kontaktów, co pozwoli na późniejsze wykorzystanie ich zgodnie z celem przeznaczenia.

Podsumowanie

Jak doskonale widać, świadomość rzeczywistego znaczenia pojęcia lead ma w kluczowe znaczenie. Zwłaszcza w kontekście działań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa i firmy. Aby marketerom udawało się zdobywać zweryfikowane lead’y o wysokiej jakości, niezbędne jest początkowe zdefiniowanie znaczenia tego wyrażenia w kontekście konkretnego przedsiębiorstwa. Najlepiej, aby było ono dokonane w sposób wystarczająco precyzyjny, a nie ogólnikowy. Wtedy będzie możliwe rozpoczęcie spersonalizowanych działań marketingowych, które mogą przełożyć się na odniesienie sukcesu sprzedażowego.

Related posts

Leave a Comment